Eskilstuna kommun

Pressinbjudan: Barn frågar politiker i stadshuset

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:00 CEST

Den 7 maj får grundskolebarn i Eskilstuna möjlighet att ställa frågor till ledande politiker. Arrangemanget är en del i Eskilstuna kommuns arbete att stärka barns inflytande och delaktighet.

En inbjudan till barnhearingen har skickats till samtliga grundskolor i kommunen. Gökstensskolan, British Junior och Lagersbergsskolan svarade och totalt kommer 18 barn från årskurs 4, 5 och 6 att delta.

Onsdagen den 7 maj kommer barnen till stadshuset för att ställa sina frågor till kommunstyrelsens ledamöter Jimmy Jansson (S), Jari Pustinen (M) och Maria Forsberg (V). Även Karin Lundell, kostansvarig, samt Ann Gustavsson, projektsamordnare inom trafikfrågor, deltar som sakkunniga.

En barnhearing är ett dialogmöte mellan flickor och pojkar, förtroendevalda politiker och tjänstemän i kommunen. Arbetet med barnhearings utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), där barnens rätt att uttrycka åsikter i frågor som rör dem är ett av de mest angelägna budskapen.

Under hösten 2013 genomfördes två barnhearings i Eskilstuna kommun, både för barn i förskolan och grundskolan. Läs mer om kommunens arbete för barns rättigheter och höstens barnhearings.

Media hälsas välkomna att träffa barn, politiker och tjänstemän i anslutning till onsdagens barnhearing.

Datum: 7 maj
Tid: 12.00
Plats: Ebelingrummet, stadshuset i Eskilstuna

För mer information, vänligen kontakta:
Annica Burridge
Utbildningsinspektör/Barnrättsstrateg
073-950 60 37
annica.burridge@eskilstuna.se
 


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.