Svenska kyrkan

Pressinbjudan: Biskopsvigning för Växjö stift

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:49 CET

Söndagen den 19 november vigs stiftsadjunkten Sven Thidevall till biskop i Växjö stift. Han efterträder Anders Wejryd och blir stiftets 57:e biskop.

Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd. Vid ceremonin medverkar biskop Hans-Jürgen Abromeit, Tyskland, biskop Alan Wilson, England samt biskop Elisabeth Dons Christiansen, Danmark, förutom de svenska biskoparna Caroline Krook, Stockholm, och Claes-Bertil Ytterberg, Västerås. Bland gästerna finns även representanter från Lettland, Norge och Finland samt från olika samfund och kyrkor i Sverige.

Ackreditering/fototillfälle
För ackreditering till biskopsvigningen – skicka namn, redaktion/funktion samt mobiltelefonnr och e-postadress till ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se senast fredag 17 november kl 14. Pressplatserna i kyrkan, längst fram i vänstra sidogången, måste vara intagna senast 10.45. Fotografering sker från fotobrygga till vänster om högaltaret.
Pressekreterare Ewa Röllgårdh nås hela söndagen på mobiltelefon 0705-46 96 77.

Direkt efter biskopsvigningen ställer den nyvigde biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port (ut genom huvudingången, till vänster runt hörnet). Då finns också tillfälle att ställa frågor en kort stund. För bokning av längre intervjuer, kontakta biskopens pressekreterare Henric Fangréus, tfn 0768-17 79 10, e-post: henric.fangreus@svenskakyrkan.se.

Nedladdningsbara foton från biskopsvigningen läggs ut på www.svenskakyrkan.se/ikon så snart som möjligt efter vigningsgudstjänsten.

Fakta
Biskop electus Sven Thidevall är född 1949 och uppvuxen i Stockholm. Hans första prästtjänst var 1979-1987 i Spånga och Gustav Vasa församlingar samt som studentpräst. Närmast kommer han från tjänsten som stiftsadjunkt för utvecklings- och förändringsarbete i Strängnäs stift. År 2000 disputerade han i kyrkohistoria vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Folkkyrkan, vision och verklighet”, om kampen mellan statskyrka och folkkyrka.

Som blivande biskop har Sven Thidevall valt valspråket ”De som sår under tårar skall skörda med jubel”, ett bibelställe hämtat från Psaltaren 126, vers 5.

Mottagandet av den nye biskopen sker i Växjö domkyrka den 25 november kl 13. Se mer information på http://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift.

Ewa Röllgårdh, pressekreterare 018-16 96 77
ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se
0705-46 96 77 018-16 94 75