Jönköpings läns museum

PRESSINBJUDAN: Bok om järnåldersbefolkningen i Torsviksområdet

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:55 CEST

Bok om järnåldersbefolkningen i Torsviksområdet

Välkommen till pressinformation om den nya boken
"Liv och död vid Lagastigen – Om arkeologi i Torsviksområdet"
måndag 27 augusti, kl.10.30,
Elgigantens lager (entrén), Torsviks industriområde.

År 2006 undersöktes ett järnåldersgravfält i Torsviks industriområde utanför Jönköping. Anledningen var att Elgiganten skulle bygga ut sitt lager på denna plats. Undersökningen gav många spännande resultat och eftersom intresset var stort bland de inblandade parterna, där förutom Jönköpings läns museum och Elgiganten även Jönköpings kommun deltagit, bestämdes att en populärvetenskaplig bok kring arkeologi i Torsviksområdet skulle produceras.

Vid pressinformationen berättar arkeologerna Jörgen Gustafsson och Mikael Nordström från Jönköpings läns museum, Jimmy Olofsson från Elgiganten och Claes-Göran Collin från Jönköpings kommun om den nyutkomna boken.

Lite av ambition och innehåll hämtar vi från bokens baksidestext:

Arkeologi är både spännande och roligt. Där finns upptäckarglädje och möjlighet att leka Sherlock Holmes, i jorden såväl som i arkiven. Våra redskap är ibland kniv och pensel, men lika ofta en 16 ton tung grävmaskin. Där är fysiskt arbete bland morän och stubbar, tålmodigt pillande bland benbitar och keramikskärvor, stillasittande arbete vid en dataskärm och inte minst glädjen att få berätta om vad vi hittar.

I ett trettiotal artiklar skildras resultaten från många års arkeologiska undersökningar i Torsviksområdet med omnejd, där också Lagastigens olika skepnader löper som en röd tråd. Författarna har olika bakgrund och erfarenheter. Här möter läsaren förutom arkeologen även kulturgeografen, grävmaskinisten, mätingenjören, benexperten, tandläkaren, botanikern, fysikern och metallkonservatorn.

Vad är då den arkeologi som presenteras i boken? Det är mörka fläckar i marken som bildar symmetriska mönster och visar sig vara spåren efter ett förhistoriskt hus, kantställda stenar och bitar av järnslagg, resterna av ugnar från då man gjorde sitt eget järn, övergivna stigar och hålvägar – upptrampade för länge sedan – men ännu urskiljbara i terrängen, kolarens övergivna koja, hans kniv och rester av en måltid, kartornas berättelse om byn och vägen dit, vägkorsningar, platser för möten. Människan vid livets ändhållplats skapar monument i sten, där finns ledtrådar till svunna föreställningar om livet efter detta, portar för den döde, pärlor och knivar, men vem är vem, man, kvinna, barn, vuxen? Vad betyder vita stenar, röda stenar, är det mening eller slump. När arkeologen målar upp en historia, finns också exakthet, mätbart vetande, mikroskop, accelerator, genom några kolbitar eller brända ben kan vi få veta hur gamla och efter vem. I jakten på evigt liv för våra uppgrävda föremål, kanske också för oss själva, avrostar vi järnet, putsar bronset, och placerar det i en monter, i en bok, i källarmagasin, för kommande generationer att betrakta.

Önskar ni ytterligare information? Välkommen att kontakta Mikael Nordström, arkeolog vid Jönköpings läns museum, telefon 070-326 45 52 eller 036-30 18 39

Boken ges ut av Jönköpings läns museums förlag.

Redaktörer för boken är Jörgen Gustafsson och Mikael Nordström.