Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan Breddad rekrytering - en fråga om visioner, incitament och attityder

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:14 CEST

Rekryteringsdelegationen överlämnar den 22 oktober sin slutrapport "Breddad rekrytering - en fråga om visioner, incitament och attityder" till regeringen. Slutrapporten innehåller rekommendationer om hur arbetet med breddad rekrytering till högskolan kan intensifieras.

Rekryteringsdelegationen har under en treårsperiod verkat för att främja högskolornas arbete med att bredda rekryteringen till högskolan.108 projekt på lärosäten, folkhögskolor, ungdomsskolor och vuxenutbildningsinstitutioner har fått dela på 120 miljoner kronor. Många av projekten kommer att fortsätta efter projekttidens slut. Det behövs dock tydliga incitament för att högskolorna ska fortsätta bedriva strategiskt rekryteringsarbete.

Det måste löna sig ekonomiskt för högskolorna att arbeta för mångfald. Därför föreslår vi bl.a. en ändring av resurstilldelningssystemet, säger Rekryteringsdelegationens ordförande Erik Nilsson.

Rekryteringsdelegationens ordförande Erik Nilsson presenterar slutrapporten för media den 22 oktober på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Den svenska satsningen på breddad rekrytering har sin förebild i Storbritannien. På plats finns därför även prof. John Storan, verksamhetschef för Continuum (Centre for Widening participation Policy Studies) i England, som redogör för Continuums unika samarbete med SISTER (Swedish Institute for Studies in Education and Research) kring ett transnationellt forskningsprojekt om breddad rekrytering till högskolan. Klicka här För mer information. För enskilda intervjuer med Erik Nilsson och John Storan, kontakta Kristina Julin eller Elin Jägervall.

Utredningen i sin helhet finns tillgänglig på Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se från och med 22 oktober kl. 09.00.

Välkomna!

Tid och plats:
Fredagen den 22 oktober kl. 09.15
Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 4, Q-huset, sal Q34

Kontakt:
Kanslichef
Kristina Julin
08-405 22 66
0708-86 79 296

Handläggare
Elin Jägervall
08-405 29 95
0709-54 63 89