Sida

Pressinbjudan: Centralbanker som utvecklingsaktörer

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 07:35 CET

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för att skapa tillväxt och välfärd i samarbetsländer. Inflation och räntor har påverkan på investeringar, sysselsättning och handel. Skenande inflation kan också slå hårt mot fattiga människor utan möjlighet att hantera prisökningarna.

Centralbankers penningpolitik kan därför vara avgörande för ett lands utveckling. Men bankernas roll lyfts sällan fram, och de ses inte ofta som en relevant biståndspartner.

Den svenska Riksbanken driver med Sidamedel flera program för kapacitetsuppbyggnad, baserat på samarbetsländernas egna begäran. Men frågan är vilken roll penningpolitiken i realiteten spelar för ett lands utveckling och vilken förmåga centralbankerna har att genomföra den. Har de en politiskt oberoende ställning som tillåter penningpolitiken att agera fristående från regeringens finanspolitik?

För att diskutera vikten av centralbanker som utvecklingsaktörer och penningpolitikens roll inom biståndet, har Sida bjudit in Sveriges riksbankschef Stefan Ingves till årets första Development Talks.

När: onsdag 25 januari, 2017

Tid: 13:00-14:30 (kaffe och registrering från 12:30)

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm, Hörsalen

Program:

12:30 Registrering och kaffe

13:00 Introduktion, Lennart Båge, vikarierande generaldirektör, Sida

13:10 Centralbanker som viktiga utvecklingsaktörer, Stefan Ingves, chef Sveriges Riksbank

13:40 Röster från samarbetsländer, Intervjuer med centralbankschefer i Kenya och Ukraina

14:00 Sidas syn på centralbanker och utveckling, Torbjörn Pettersson, chef Afrikaavdelningen, Sida

14:15 Frågor

14:30 Slut

Moderator: Ola Möller, Sida

Anmäl dig senast 24/1 till Sidas presstjänst på tel. 08-698 55 55 eller press@sida.se

Välkommen!

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.