E.ON Sverige AB

Pressinbjudan: E.ON, Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen Västernorrland informerar om arbetet efter stormen Ivar. Därefter visas reparationsarbete av elnätet ute i fält.

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2013 21:39 CET

Stormen Ivar har orsakat stor påverkan på samhället. Skadorna på elnätet är omfattande med tusentals träd som fallit över ledningarna.

·  Lars Höglund, regionchef E.ON Sverige och Henrik Hjeltström, anläggningschef E.ON Elnät berättar och visar hur E.ON arbetar med att återställa elnätet

·  Torbjörn Westman, beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västernorrland lämnar en aktuell bild över läget i länet och hur länsstyrelsen arbetar med samordning

·  Therese Sjödin och Ann-Britt Nilsson från Socialtjänsten i Sundsvall kommun berättar om erfarenheter i samband med stormen, hemtjänstens roll i kommunens ytterområden och evakuering av hemtjänstkunder

·  Därefter visning i fält av hur E.ON återställer elnätet

Tid och plats: måndag den 16/12 kl 10.00 – 11.30

Samling utanför Café Juniskär, Juniskärsvägen 132, Kvissleby (vid gästhamnen) kl. 10.00 - 10.30. Karta bifogas separat.

Visning ute i fält sker kl. 10.45 - 11.30 på vägen mellan Bodviken och Killingskär, en kilometer söder om Juniskär.

Notera att hela mötet sker utomhus.

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta E.ONs pressjour, tel 040 – 25 55 40, eller Lars Höglund, regionchef, tel 0703 – 29 69 52

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.