Regionförbundet Örebro

Pressinbjudan - El från vindkraft ska ägas och komma till nytta där den produceras för att få acceptans för snurrorna

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:13 CEST

El från vindkraft ska ägas och komma lokalbefolkningen till nytta där den produceras för att få acceptens för snurrorna. Det är en av principerna inom det som kallas hållbart vindbruk. Andra aspekter är att man vid vindkraftsetableringar ska vara väldigt noggrann med att den plats man valt är helt optimal för att få bästa miljömässiga och ekonomiska förutsättningar.

Tid: Tisdag 4 juni klockan 13-16
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro

Energikontoret Regionförbundet Örebro deltar just nu i ett projekt tillsammans med Energikontor Mälardalen för att utveckla hållbart vindbruk i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- och Örebro län. Målet är att utveckla vindkraften i dessa län så mycket så att den kan försörja de många elkonsumenterna i Mälardalen med el från vindkraft.

Som en del i projektet har Energikontoret Regionförbundet Örebro under senaste månaden arrangerat lokala möten i Degerfors, Nora och Laxå för att diskutera lokala förutsättningar, intressen och behov för vindkraft. Liknande möten har hållits i de andra länen.

Seminariet 4 juni är ett storregionalt samlingsmöte dit alla intresserade av hållbart vindbruk bjuds in för att diskutera vad som kommit upp på de lokala träffarna och hur man tillsammans kan arbeta vidare för att få mer hållbara vindkraft i Mälardalen.

Journalister är välkomna att delta under hela seminariet.

Hela programmet

För mer information

Dag Lundblad, projektledare, Energikontoret Regionförbundet Örebro
E-post: dag.lundblad@regionorebro.se
Telefon: 019-602 63 29

Lars Johansson, projektledare, Energikontor Mäldardalen
E-post: lars.johansson@energikontor.se
Telefon: 070-104 57 10

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.