Sveriges Kommuner och Landsting

Pressinbjudan - En mer hälsofrämjande sjukvård

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 17:11 CEST

På Folkhälsostämman den 11-13 oktober är Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet medarrangörer. Förbunden anordnar några seminarier och en plenardiskussion den 12 oktober om hur hälso- och sjukvården kan bli mer hälsofrämjande.

Tisdagen den 12 oktober kl 08.30 inleder Margaretha Persson, chef för förbundens enhet för hälsa och läkemedel, en diskussion med representanter för Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Socialstyrelsens generaldirektör, Kjell Asplund.

Livsstil och/eller piller, ett seminarium som börjar kl 15.00 och som bland annat tar upp frågan om livsstilsläkemedel som ökar på marknaden och därmed också kostnaderna för hälso- och sjukvården. Medverkar gör bl a Arne Melander, chef på NEPI och läkemedelschefen i Östergötland, Mikael Hoffman.

En pressträff kommer att hållas kl 11.35 – 12.55 där seminarierna kort presenteras.
Plats: Pressrummet i Folkets Hus i Stockholm.

Utöver ovanstående seminarier arrangerar förbundens politiska programberedning för Hälsa och välfärd en workshop ”Framtiden och folkhälsan” kl 13.00-15.00.

Folkhälsostämman genomförs på Norra Latin och Folkets Hus i Stockholm. Program för hela folkhälsostämman finns på www.folkhalsostamman.nu

För mer information kontakta Karin Berensson på tfn: 08-452 76 90 eller epost: karin.berensson@lf.se

Välkomna!

Pressekreterare: Iréne Tinglöv
Pressjour: 08- 452 71 01
Mobil +46 70 692 44 37
Epost: irene.tinglov@lf.se

Pressekreterare: Kajsa Tirén
Pressjour: 08-452 71 01
Mobil: +46 70 319 77 73
Epost: kajsa.tiren@svekom.se