Eskilstuna kommun

Pressinbjudan: Eskilstuna kommun och polisen förnyar samverkansöverenskommelsen och avger medborgarlöfte

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 09:15 CET

Sedan 2007 har Eskilstuna kommun och polisen arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Under 2015 har ett underlag arbetats fram genom bland annat medborgardialog, uppgifter från polisens trygghetsmätning samt dialog med medarbetare i kommunen och hos polisen. Underlaget ligger till grund för samverkansöverenskommelsen.

Samverkansöverenskommelsen kommer att gälla perioden 2016-2019. Inriktningen kommer att handla om att förebygga brott bland unga människor, att förebygga våldsbrott i det offentliga rummet och om trygghetsskapande verksamhet i olika stadsdelar.

I samband med att samverkansöverenskommelsen undertecknas ges även ett medborgarlöfte med särskilt fokus på unga och trygghet. Medborgarlöftet möjliggör för ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete närmare medborgarna.

Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet skrivs på av Eskilstuna kommun och polisen vid en pressträff.


Tid och plats:
Fredagen den 12 februari klockan 09.30
Stadshuset, Rekarnesalen


Vid pressträffen medverkar följande representanter för att svara på frågor:

Annelie Klavins Nyström, ordförande i Trygga Eskilstuna, 070-086 65 06
Pär Eriksson, kommundirektör, 070-167 21 45
Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare Eskilstuna kommun, 073-950 67 70
Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef, 010-566 94 72
Thomas Bergqvist, kommunpolis, 010-566 90 71

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.