Eskilstuna kommun

Pressinbjudan: Eskilstuna växer - nu börjar omvandlingen av Djursta

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 09:23 CEST

Eskilstuna har nu mer än 100 000 invånare det innebär också att vi måste bygga flera bostäder. I harmoni med den nya översiktplanen där vi planerar för att Eskilstuna ska kunna växa i pärlband och noder längs kollektivtrafikstråk mot bland annat Sundbyholm sätter vi nu spaden i jorden för Djursta etapp 1. Omvandlingen av en yta som omfattar 16 hektar innebär att vi på platsen bygger nya bostäder, vägar, gång- och cykelvägar, lekplats och busshållplats men också att vi bevarar åkerholmar och grönområden. Området föreslås en småskalig karaktär. Samspelet med landskapet och befintlig vegetationen är viktigt och har fått styra områdets utformning. Totalt planeras 92 bostäder varav 30 friliggande småhus, 15 radhus och 40 hyreslägenheter som Eskilstuna kommunfastigheter bygger samt att 7 villatomter som kommer att finnas till försäljning. Vi räknar med att den första etappen då vi bygger gator och gång- och cykelvägar pågår från juni 2014 till maj 2015. Under hösten 2014 börjar Eskilstuna kommunfastigheter att bygga bostäder.

Under tisdag eftermiddag samlas representanter från Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna kommunfastigheter, Eskilstuna kommun och Bro och Väg samt stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Johansson för att sätta grävskopan i jorden och media är välkomna att medverka.

Bifogar en illustration över området. Den visar ungefär hur det kommer att bli.

Vägbeskrivning – Djursta Åk Mälarvägen ut mot Sundbyholm, ta till höger vid Dalgången och åk rakt fram cirka 500 meter, sen är du framme vid entreprenören Bro och Vägs etablering. (se karta)

Tid: Tisdag 24 juni 14.00

Plats: Djursta vid etableringen i korsningen Dalgånge/Klarbärsvägen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare upplysningar om vägbygget kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, byggledare Kimmo Väyrynen 016-710 51 69. För ytterligare upplysningar om bostadsbyggandet kontakta kommunfastigheter, projektledare, Jim Berglund 070-08 621 38 .


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.