Stockholms stad

Pressinbjudan: Ewa Samuelsson (kd) öppnar seminarium om mat och måltider för äldre

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:32 CEST

Äldreroteln Stockholms stadshus
Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd)

PRESSINBJUDAN

Stockholms stad anordnar som en del av det pågående kostprojektet för äldre den 4 september klockan 12.30 det första av två seminarier om matens och måltidens betydelse för äldre. Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) öppningstalar vid seminariumet som vänder sig till personal inom Stockholms stads äldreomsorg. Syftet är att inspirera och utveckla alla de som arbetar med äldres kost. Seminariumet belyser måltidens viktiga funktion med både näringsinnehåll, måltidsmiljö och inte minst den sociala sammankomsten som varje måltid är. Föreläsare är överläkare Gunnar Akner, geriatriker och specialist på kost för äldre och måltidsinspiratören Carl Jan Granqvist.

Tid: 4 september klockan 12.30
Plats: Polstjärnan Lyran konferens, Sveavägen 77.
Kontaktinformation: Har ni specifika frågor om seminariumet eller detaljer om kostprojektet: Birgitta Persson, kostsamordnare vid äldreförvaltningen i Stockholms stad, 08-508 36 213 eller Anna Forsell, kostinformatör, 08-508 36 230.

Fakta om kostprojektet i Stockholms stad:

Under 2007 har en särskild kostenhet bildats vid äldreförvaltningen i Stockholms stad. I kostenehetens uppdrag ingår att verka för att maten hanteras säkert i verksamheterna och att livsmedelslagens krav efterföljs. Kostenheten ska dessutom verka för att maten är god och att de äldre har en bra och trivsam måltidsmiljö. Måltiden ska vara något att se fram emot. Under 2007 har 3 miljoner kronor avsatts för en särskild satsning på just det sistnämnda. Personalen ska bli inspirerad och få ökad kunskap. Ett led i detta är två seminarier, den 4 och 25 september.Carl Smitterberg
Pressekreterare
Äldreroteln Stockholms stadshus
08-508 29 911
076-122 99 11
carl.smitterberg@stadshuset.stockholm.se