Centerpartiet

Pressinbjudan: Experterna om tunga investeringar i Sveriges framtida infrastruktur

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 06:45 CET

Till hösten 2016 har regeringen aviserat att man avser presentera nästa stora infrastrukturproposition, ett riksdagsbeslut i 700 miljardersklassen med stor betydelse för hur landet skall komma att utvecklas. Samtidigt ska arbetet med Sverigeförhandlingen bli färdigt under 2016, sammantaget handlar det om åtaganden i nivå över 1 000 miljarder.

I dag håller Centerpartiet ett seminarium där frågorna kommer att diskuteras.

Media är välkomna att följa hela eller delar av samtalet.

Seminariet hålls riksdagens lokaler. 

För mer information kontakta Centerpartiets pressjour, 08-234320.

Program

9.30 – 9.45 Kaffe och fralla serveras

9.45 – 9.55 Anders Åkesson, Centerpartiet, om vägen fram till nästa nationella transportplan våren 2018 och Centerpartiets prioriteringar

9.55 – 10.15 Niklas Lundin, huvudsekreterare för Sverigeförhandlingen, om det aktuella inom Sverigeförhandlingen, tänkt linjedragning av höghastighetstågen samt om innehållet i delrapporten om finansiering av höghastighetståg

10.15 – 10.35 Mats Rönnbo, Skanska, OPS som finansieringsmetod – byggföretagets syn på fördelar och nackdelar med OPS som finansieringsform för transportinfrastruktur

10.35 – 10.55 Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Industrins behov och krav på en välfungerande infrastruktur. Dessutom, hur säkerställer vi att satsade pengar på drift och underhåll ger så stor effekt som möjligt?

10.55 – 11.10 Kaffepaus

11.10 – 11.30 Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys, KTH,

är höghastighetståg i Sverige samhällsekonomiskt motiverat?

11.30 – 11.55 Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, om myndighetens arbete och prioriteringar inför beslut om Nationell transportplan för åren 2018-29

11.55 – 13 Frågestund.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.