Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Fem år kvar - hinner vi halvera fattigdomen till 2015?

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:49 CESTHur nära är vi att nå de åtta millenniemålen FN fastställde i samband med Millenniedeklarationen 2000? De svenska FN-organisationerna Svenska Unicefkommittén, Svenska Unesco-rådet, UNIFEM nationell kommitté Sverige och UNDP samt Svenska FN-förbundet arrangerar tillsammans med UD och Sida ett frukostseminarium om läget för millenniemålen.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka ger färska intryck från millennietoppmötet i FN och Staffan Landin beskriver läget för de olika målen. Carolina Klüft, goodwillambassadör för Svenska FN-förbundet, berättar om de intryck hon fått när hon rest runt i olika länder och Margareta Winberg, ordförande i UNIFEM nationell kommitté Sverige, talar om vikten av att nå de mål som rör jämställdhet och kvinnors roll. Förre miljöambassadören Lars-Göran Engfeldt talar om hinder och möjligheter för att nå miljömålet.

Moderator: Författaren Barbara Voors


Tid och plats:
Tid: Fredagen 24 september kl  9.15-10.00  Frukost serveras
Plats:  Stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen, Svenska Mässan, GöteborgKontakt:
Kontaktperson: Tove Wennergren, Sida, mobiltelefon 073-257 2544