Trafikverket

Pressinbjudan: Fler godståg ska kunna gå genom mellersta Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:06 CEST

Trafikverket har startat ett projekt som ska höja kapaciteten för att fler godståg ska kunna köras. Vid ett allmänt samrådsmöte kommer en rad åtgärder presenteras.

Godsstråket genom Bergslagen har nått sitt kapacitetstak och Trafikverket planerar nu i projektet Bana Gods i Mitt för ett antal åtgärder som ska göra det möjligt att köra fler godståg genom mellersta Sverige.  Åtgärder som kan bli aktuella på sträckan Avesta Krylbo – Fagersta är exempelvis nya mötesstationer.

Trafikverket bjuder nu in allmänhet, föreningar och andra intresserade till samrådsmöte för att informera om projektet och för att samla in synpunkter. Även media hälsas varmt välkomna till samrådsmötet.

Tid:
Onsdagen den 27 oktober 18.00 – 19.30
Plats: Kommunhuset i Norberg, Malmgatan 7

Kontakt:
Angelica Persson, projektledare: 026-14 42 69, 072-201 42 69
Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.