Trafikverket

Pressinbjudan: Första spadtag för ombyggnaden av väg 97 mellan Boden och Sävast

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:44 CEST

Trafikverket bygger om väg 97 mellan Luleå och Boden till mötesfri väg med körfältsindelningen 2+1 och 2+2. Tillsammans med kommunala representanter och entreprenören hålls första spadtag under tisdagen.

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på en av Sveriges hundra mest trafikfarliga vägar. I genomsnitt trafikeras väg 97 mellan Boden och Luleå av cirka 7000 fordon per dygn. Väg 97 är en av regionens viktigaste leder i öst-västlig riktning.

Den etapp som byggs om är 6 kilometer lång och sträcker sig från Sävastån till Travbaneleden, Boden.

  • Vägen ska förses med mitträcke
  • På 2+2-avsnittet breddas vägen 16,5 meter
  • Mot Luleå får vägen två körfält
  • Mot Boden byggs växelvis körfält med 2+1 och 2+2
  • Ny bro byggs för väg 588 över väg 97
  • Befintlig korsning för vänstersväng till Svängleden stängs. Endast högersväng från Boden och Sävast blir tillåten.
  • Från Svängleden byggs ny parallellväg norrut till Svartbyns trafikplats
  • Ny referenshastighet på väg 97 blir 100 km/tim
  • Under byggtiden kommer trafiken att ledas om via Svängleden, med vissa trafikstörningar på lokaltrafiken
  • Bygget pågår i två år och beräknas kosta cirka 106 miljoner kronor

Media hälsas välkommen till det första spadtaget vid SKAPA konferens, mellan p-platsen vid Golfcenter och väg 97, Sävast. Tisdagen den 28 september klockan 13.00.

Medverkar gör kommunalrådet Olle Lindström, Bodens kommun, kommunalrådet Karl Petersen, Luelå kommun, regionchefen Lena Dahlgren, Trafikverket Region Nord och regionchef Olle Öberg, Svevia.

Allmänheten bjuds på fika i SKAPA konferens mellan klockan 13.00 och 14.00.

Kontakt:
Projektledare Anders Lindmark, 0920-24 37 77
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.