Högskolan på Gotland

Pressinbjudan: Folkloristikens aktuella utmaningar - en vänbok till Ulf Palmenfelt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 14:00 CET

Folkloristikens aktuella utmaningar.
Gotland University press 19. Red. Owe Ronström & Georg Drakos & Jonas Engman, 2013.

Folkloristik är ett litet, men betydelsefullt ämne i de nordiska akademierna. Förändring är dess livsluft. Med förändringar följer utmaningar - som så många gånger förr står folkloristik idag inför många och stora utmaningar.
Folkloristikens aktuella utmaningar är en vänbok till Ulf Palmenfelt, professor i etnologi vid Högskolan på Gotland som även har en professorstitel i folkloristik från universitetet i Bergen. I hans karriär som utbildare och forskare speglas en god del av den nordiska folkloristikens förändring från en kulturhistoriskt texttolkande till en etnografiskt samtidsorienterad vetenskap.

Boken innehåller tio artiklar av ledande nordiska folklorister. Artiklarna spänner över vida fält och frågor, som sig bör, eftersom folkloristik ju är ett vidsträckt ämne. Författarna hanterar och diskuterar centrala folkloristiska begrepp, synsätt, tankegångar och överenskommelser. Medan några håller fram berättelseanalys som det essentiella folkloristiska, så betonar andra ritualer, ceremonier och olika typer av framträdanden. Tagna tillsammans visar bokens artiklar hur dessa tre teman, narrativitet, ritual och performance, bildar en sammanhängande kärna i dagens nordiska folkloristik. Dessutom visar de på sina olika vis upp ett antal av folkloristikens aktuella utmaningar. 


Kontaktperson: Owe Ronström 0498 299803