Folksam

Pressinbjudan: Folksams Välfärdsbarometer 2008

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:21 CEST

Vilka är svenskarnas erfarenheter och behov av det svenska välfärdssystemet och hur stort är förtroendet för välfärden?

Fredagen den 26 september kommer Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman presentera sin rapport "Välfärdsbarometer 2008". I rapporten granskas förändringarna i det svenska välfärdssystemet och vilka effekter detta har fått på allmänhetens syn på trygghetssystemen. Känner sig svenskarna trygga med välfärden och litar de på att den kommer fungera när den behövs som mest?

Presentationen innehåller:

- en nulägesbeskrivning av de socialförsäkringar som berör sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och pension.
- en beskrivning av hur individen påverkas av förändringar som genomförts i de aktuella systemen
- resultaten från en opinionsundersökning som berör det aktuella området
- en sammanfattning, analys och tankar om det framtida välfärdssystemet.

Plats: Norra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm
Tid: 11.00-13.00
O.S.A. till andreas.jerat@folksam.se

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se