Högskolan på Gotland

Pressinbjudan: Forum om hållbarhet - kalk, vatten, jobb, natur (22 januari, Visby)

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2013 13:10 CET

PRESSINBJUDAN

”FORUM OM HÅLLBARHET – kalk, vatten, jobb, natur”

Högskolan på Gotland och Region Gotland bjuder in till Forum om hållbarhet, tisdag 22 januari på Wisby Strand, Visby, kl 18.30- 21.30.

Allt bruk av naturresurser medför problem och intressekonflikter. Vem får definiera problemen? Vems intressen ska råda? Hur skapar vi en hållbar arbetsmarknad? Vad är ett hållbart utnyttjande av naturen? Hur värderar vi resurser på kort och lång sikt?

”FORUM OM HÅLLBARHET” belyser hållbar utveckling i samband med kalkbrytning. Företrädare för sex olika perspektiv bidrar med fakta, saklig information och egna erfarenheter: kalk, vatten, arbetsmarknad, natur, lagstiftning, etik och moral.

Tomas From, vice VD SveMin:
Kalk
. Behovet av kalk. Kalkbrytningens vinster. Varför kalk och inte andra material?

Gia Destouni, prof. Hydrogeologi, Stockholms Universitet:
Vatten. Grundvatten. Långsiktig vattenförsörjning i redan torra områden.

Urban Emanuelsson, prof., Centrum för biologisk mångfald:
Natur
. Naturvärden. Långsiktig läkning av landskapet efter kalkbrytning.

Mikael Nilsson, LO-distriktet Gotland:
Arbetsmarknad.
Värdering av arbetstillfällen. Vad är hållbar utveckling på arbetsmarknaden? 

Joanna Cornelius, miljöjurist, Naturskyddsföreningen:
Juridik
. Miljölagstiftningen, den övergripande frågan om skydd av Natura 2000 områden.

Folke Tersman, prof. praktisk filosofi, Uppsala Universitet: 
Etik och moral. Vad är rätt? Vem har talan? Vem har rätt?

Moderator: Olle Jansson, Högskolan på Gotland

FORUM OM HÅLLBARHET börjar 18.30 och slutar ca 21.30.


Frågor besvaras av Karin Bengtsson, 0498-299742
http://www.hgo.se/utbildning/ext/employees/user/karinb