Swedbank

Pressinbjudan från FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 10:46 CEST

Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2003
Utveckling och tillväxt i Stockholm-Mälarregionen

Onsdagen den 22 oktober klockan 9.30 – 16.00 hålls konferensen "Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2003" på Aros Congress, Munkgatan 7 i Västerås.

Representanter för massmedierna är välkomna att deltaga i konferensen.

Tillväxtmotorn Stockholm-Mälarregionen tappar fart och framtidsfrågorna är nu viktigare än någonsin. Vilket grepp måste tas för att skapa tillväxt och utveckling när konjunkturen vänder? Hur kan regionen behålla och utveckla kompetens för framtiden? Det är några av frågeställningarna som kommer att debatteras under dagen.

I år gästas konferensen av finansminister Bosse Ringholm som kommer att tala om Sveriges och regionens förutsättningar efter folkomröstningen om EMU.

Bland övriga medverkande märks även professor Åke E Andersson, Åke Hillman, kommunstyrelsens ordförande Västerås, Cecilia Hermansson, nationalekonom FöreningsSparbanken, Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, Mats Svegfors, landshövding Västmanland, Bengt-Erik Lindgren, chef mellersta regionen i FöreningsSparbanken m fl.

Moderator för dagen är Jens Orback.

Under konferensen kommer även stiftelsen Ekkronans Boendepris att delas ut. Priset, som delas ut för sjätte året i rad, är på 50.000 kr och tilldelas en person, projekt eller idéskapare inom Stockholmsområdet som gjort goda insatser inom boendeområdet.

Konferensen genomförs i samarbete mellan FöreningsSparbanken, sparbanksstiftelserna Första, Nya och Rekarne. Övriga medarrangörer är Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms Läns Landsting samt Mälardalsrådet.

Programmet för Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge år 2003 bifogas.

Välkommen!

För anmälan och ytterligare information:
Anette Tollerz, FöreningsSparbanken i Stockholm , tfn: 08-700 76 18 anette.tollerz@foreningssparbanken.se
Anna Sundblad, Informationsavdelningen FöreningsSparbanken, tfn: 070-321 3995 anna.sundblad@foreningssparbanken.se

Program
Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge
22 oktober 2003 i Västerås

09.30 Välkommen
Bengt Erik Lindgren, regionchef FöreningsSparbanken

09.40 Introduktion av arrangörer
Jens Orback, moderator

09.45-10.15 "Axel Oxenstierna"
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO

10.15-10.45 Den regionala konjunkturen
Cecilia Hermansson, konjunkturexpert FöreningsSparbanken

10.45-11.15 Kaffe

11.15-11.45 Vad behövs för att skapa tillväxt i vår region ?
Åke E Andersson, professor KTH
Åke Hillman, kommunstyrelsens ordförande Västerås
Cecilia Hermansson, konjunkturexpert FöreningsSparbanken

11.45-12.00 Stora Boendepriset, Ekkronan
Prisutdelare Mats Hulth, juryns ordförande

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Forskning & Kompetens
Folke Snickars, dekanus KTH
Ann-Marie Högberg, kommunstyrelsens ordförande Huddinge
Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

13.30-14.00 Vägar, spår och flygplatser
Anna Berger Kettner trafiklandstingsråd, Stockholm
Kenneth Kvist, ordförande Stockholmsberedningen
Hans Rode, regionchef Vägverket Region Stockholm

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.15 Sveriges och regionens förutsättningar efter folkomröstningen
Bosse Ringholm, finansminister

15.15- 15.55 Framtidens regioner
Mats Svegfors, landshövding, Västmanland

15.55-16.00 Avslutning