Vetenskapsrådet

Pressinbjudan från Vetenskapsrådet: Nya forskningsresultat inom utbildning och lärande

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:03 CEST

Den 13–14 oktober pågår konferensen Resultatdialog vid Uppsala universitet. Där presenteras nya resultat från 28 forskningsprojekt inom utbildning och lärande som stötts av Vetenskapsrådet.

Några projekt presenteras kort nedan. Artiklar om projekten finns i rapporten Resultatdialog – aktuell forskning om utbildning och lärande, som kan beställas via Vetenskapsrådets publikationstjänst, se www.vr.se. Media är välkomna att delta i konferensen, se kontaktuppgifter nedan.

Skolan i förorten saknar trovärdigt budskap
Förortselever får höra i skolan att alla har lika möjligheter i samhället. Verkligheten ser annorlunda ut. 60 procent av eleverna i förorten får inte tillräckliga betyg för att söka vidare till högre studier. De bristande skolprestationerna visar inte brister hos lärarna, tvärtom är lärarna duktiga och engagerade. Det är förhållanden utanför skolan som påverkar resultaten. Hur påverkas skolans trovärdighet av den verklighet eleverna möts av utanför klassrummet?

Kulturforskaren vid Göteborgs universitet, Ove Sernhede, studerar ungdomars syn på sig själva, skolan och samhället i projektet Omvärlden och skolan.

Bättre inlärning med gott ledarskap
Bra samspel mellan mentorer och elever är avgörande för elevers lärande, visar forskning från Göteborgs universitet. Eleverna tränas i att ta ansvar och utveckla sitt eget lärande när mentorn fungerar som medarbetare i deras vardagliga skolarbete.

Skolan behöver utvärdera samverkan arbetsinsatser för att kunna avgöra om tiden används på rätt sätt, menar bland annat Ann Ahlberg som studerat villkor och förutsättningar för lärande, kommunikation och delaktighet i gymnasieskolan.

Flickor främjas av specifika matteklasser
Normen är att matematik är maskulint ämne. Därför gynnas flickor av att ha kvinnliga lärare i specialklasser i matematik, visar forskningen inom projektet Att bli mattemänniska som bedrivits vid Stockholms universitet.

Resultatet visar även att matematikklasserna bidrar till att stärka flickornas resultat eftersom de tillåts att vara duktiga inom kamratgruppen menar Inge Johansson som lett forskningsprojektet. För pojkarna är lärarens kön inte lika viktigt. De känner att de får den hjälp de behöver oavsett om läraren är man eller kvinna.

För mer information om konferensen, kontakta:
Emma Aby, informatör för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 391, e-post emma.aby@vr.se

För mer information om respektive forskningsprojekt, kontakta:
Ove Sernhede, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, tel 0766-18 10 19, e-post ove.sernhede@kultur.gu.se

Ann Ahlberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, tel 031-773 2081, e-post ann.ahlberg@ ped.gu.se

Inge Johansson, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, tel 08-1207 62 54, e-post inge.johansson@did.su.se

 


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.