Nordic Publishing

Pressinbjudan - Framtidens Gruv- och Mineralindustri 27-29 januari 2014

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 11:49 CET

Stockholm 19 december 2013.

Pressinbjudan - Framtidens Gruv- och Mineralindustri 27-29 januari 2014

2013 var ett år när striderna mellan markanvändare och gruv- och prospekteringsbolag kom upp till ytan och till och med slutade med handgripligheter.

Ökad prospektering och utvinning av malm och mineraler ställer nya krav på samarbete mellan gruv- och mineralnäringen och markägare och detta är ett tema som kommer att genomsyra en del av seminariet Framtidens gruv- och mineralindustri.

En av höjdpunkterna är Phillip ”Jerry” Asp, vice ordförande i Canadian Aboriginal Mining Association och därmed en av topparna i den kanadensiska urbefolkningen i mineralfrågor. Han kommer att utveckla den manual han tagit fram för att hjälpa ursprungsbefolkning och gruvbolag att samarbeta.

De svenska samerna är också representerade av Håkan Jonsson, ordförande i sametinget, och Jan Rannerud, ordförande i Malå sameby. Tillsammans med Boliden AB kommer Rannerud att berätta om det framgångskoncept man funnit i samarbetet med Boliden.

Inledningstalare för mötet är miljöminister Lena Ek. Bland föreläsarna finns också Lars-Eric Aaro, vd LKAB och Lena Söderberg, som tillträder som generaldirektör för SGU i slutet av januari.

Framtidens gruv- och mineralindustri är en samlingsplats dit ledande personer i Gruvsverige söker sig. Under tre dagar kommer gruvbolag, politiska partier, forskare, miljöexperter, svensk rennäring och jurister att vara representerade med sina starkaste kort.

Under tre dagar träffas och debatterar gruvbranschen både framtids- och problemfrågor och detta är för journalister ett unikt tillfälle att snabbt och lätt komma åt den absoluta spetsen av den svenska gruvindustrin, nästan oavsett vilken ingång man har i frågan.

Några teman som genomsyrar tillställningen:

·  Markanvändning. Gruvbolag och renskötseln berättar hur de kan samverka.

·  Infrastruktur. Bottniska korridoren och samarbete över nationsgränser återkommer i debatter.

·  Miljö. Miljö och arbetsmiljö i svenska gruvor håller världsklass men kan bli ännu bättre.

·  Kanada. Ett samarbete med kanadensiska ambassaden ger en unik inblick i en av världens största gruvnationer.

Om Framtidens Gruv- och Mineralindustri

Seminariet arrangeras av Nordic Publishing i samarbete med Georange. År 2013 samlades fler än 400 ledande beslutsfattare från universitet och högskolor, regering, riksdag, myndigheter och företag verksamma inom gruv- och mineralindustri för att diskutera näringens framtidsmöjligheter och ökade betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet bevakades av TV, Radio, affärspress, lokala och rikstäckande dagstidningar.

Tid: 27-29 januari 2014.

Plats: Grand Hôtel, Stockholm.

Här anmäler du dig:
www.framtidensgruvochmineral.se/media/

Här finns ett preliminärt program:
www.framtidensgruvochmineral.se/program/

Kontaktpersoner:

Lennart Gustavsson, Georange
070 – 343 96 85
ordf@georange.se

Jan Ots, Nordic Publishing Stockholm AB
073 – 851 61 26
jan.ots@nordicpublishing.se


På uppdrag av organisationer arrangerar Nordic Publishing seminarier där specifika fokusfrågor kan lyftas fram och där ledande beslutsfattare, från t ex riksdag, departement, myndigheter, industrin och de finansiella marknaderna, får möjlighet att samlas. Dessutom får deltagarna chans att ta del av erfarenheter från experter angående framtida trender samt dela tankar om aktuella ämnen och utmaningar. För att få ett större genomslag kring utvalda fokusfrågor kan vi även koppla PR och andra medieaktiviteter till seminariet. För mer information besök www.nordicpublishing.se.