AFA Försäkring

Pressinbjudan: Frukostseminarium om AFA Försäkrings rehabiliteringssatsning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 09:30 CEST

AFA Försäkring satsar på att få fram nya metoder och arbetssätt som gör att fler kommer tillbaka till jobbet på ett långsiktigt hållbart sätt. Medier är välkomna att bevaka vårt frukostseminarium den 12 oktober om vårt nya forskningsprogram inom arbetslivsinriktad rehabilitering, samt om samarbete mellan många aktörer med fokus på den enskildes rehabilitering. 

Vid seminariet presenteras AFA Försäkrings FoU-program ”Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting. Satsningen på 16 miljoner kronor syftar till att få fram nya sätt att få fler att komma tillbaka till jobbet. Forskarna berättar själva om sina konkreta och arbetsplatsnära projekt som snabbt ska kunna få genomslag på arbetsplatserna.

I dag fokuseras alltmer på samarbete mellan alla aktörer kring den enskilde: arbetsgivare, företagshälsovård, arbetsförmedling och försäkringskassa. På seminariet diskuteras även AFA Försäkrings utvärderingsprojekt ”Hållbar Rehabilitering KL” som i fyra kommuner och ett landsting studerar hur framgångsrikt ett sådant samarbete kan vara.

AFA Försäkrings rehabiliteringssatsning sker på uppdrag av SKL och de fackliga organisationerna i samverkan.

På seminariet medverkar bland andra: Åke Nygren, professor em. ordförande i regeringens Rehabiliteringsråd, Maj-Charlotte Wallin, vd AFA Försäkring, Eva Vingård, professor Uppsala Universitet, samt representanter för AFA Försäkrings forskningsprojekt och utvärderingsprojekt (samtliga medverkande se nedan).

Tid: Tisdag 12 oktober kl 8:30–10:00 (kaffe från kl 8:00).
Plats: Nalen, Stora salen, Regeringsgatan 74.
Anmälan: Anmäl dig gärna till frukostseminariet: rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se 
Torbjörn Jansson, projektledare ”Hållbar rehabilitering KL”, AFA Försäkring, 08- 696 48 95, 0708-939 585,
torbjorn.jansson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, tel: 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Övriga medverkande:
Gun Johansson, universitetslektor, Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering
Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet, Katarina Kjellberg, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, Magnus Sverke, Avd för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Åsa Tjulin, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Inst. för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet, Elsy Söderberg, Inst. För Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet, Christel Stenberg, personalspecialist, Älmhults kommun, Eva Askebrand, personalhandläggare, Gällivare kommun.

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se