Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

Pressinbjudan: Glöms restaurangerna bort när Stockholm marknadsförs?

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 14:12 CEST

SHR Stockholm inbjuder till seminarium
Glöms restaurangerna bort när Stockholm marknadsförs?


Datum: 27 april 2006

Tid: 15.00-17.00

Plats: GastroNord, Stockholmsmässan, Lokal: K1617

Moderator: Jerker Söderlind

Stockholm är en mat- och nöjesstad som vi är stolta över. För många är det givet att restaurangerna borde ha en mer framträdande roll i marknadsföringen av huvudstaden.

Nu har en forskargrupp för Kultur och Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), på uppdrag av SHR Stockholm, studerat vilken roll restaurangerna spelar för Stockholms attraktionskraft. Även besökarnas upplevelser av restauranglivet i huvudstaden har kartlagts. Resultatet av studien kommer att presenteras på GastroNord den 27 april.

– Studien kommer att utgöra ett viktigt kunskapsunderlag för marknadsföringen av Stockholm i framtiden, både ur ett nationellt och ur ett internationellt perspektiv, berättar Maria Lycknert, regionansvarig SHR Stockholm.

Varje år konsumerar utländska turister svenska restaurangtjänster för 12 miljarder kronor. Det innebär att restaurangbesöken står för en fjärdedel av den totala svenska turistexporten.

– Stockholm har hittills varit bra på att marknadsföra sevärdheter som hotell, museer och natur. Restaurangerna har inte haft en lika framträdande roll. Detta trots att svenska kockar är bland de bästa i världen, vilket både OS- och VM medaljer visar, säger Maria Lycknert.

Program

15.00 SHR Stockholm hälsar välkommen

15.15 Elin Berglund, forskare och Göran Cars, professor presenterar studien

16.00 Diskussion och frågor. Stockholm Visitors Board (SVB) och SHR:s restauranggrupp i panelen på scen

16.40 SVB berättar om hur Stockholms restaurangnäring marknadsförs idag

17.00 Restauratörer har möjlighet att informera sig om hur de kan förbättra marknadsföringen av sina restauranger genom SVB

Restauranggruppen inom SHR Stockholm hälsar hjärtligt välkommen

För anmälan till seminariet (du behöver ett inpasseringskort till mässan) eller beställning av rapporterna kontakta Maria Lycknert, m.lycknert@shr.se eller 08- 762 74 29.

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom, eller med nära anknytning till, hotell- restaurang- och besöksnäringarna i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se