Regionförbundet Örebro

Pressinbjudan - Gröna transportkorridorer diskuteras i Örebro

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 08:51 CEST

Deltagare från hela Europa samlas på tisdag 23 april i Örebro för att diskutera utvecklingen av gränsöverskridande transportkorridorer.

Tid: 23 april 10.00-17.00

Plats: Örebro slott

– Det finns mycket att ta hänsyn till när det gäller transportkorridorer över landsgränser och det är viktigt att få ta del av hur man gjort på andra ställen i Europa, säger Maria Öberg, forskare på Luleå Tekniska universitet.

Professor Kristina L Nilsson och forskaren Maria Öberg från Luleå Tekniska Universitet studerar hur ledning och st­yrning av den Botniska korridoren, som löper genom Sverige och Finland, kan organiseras. Forskningen är en del av projektet Bothnian Green Logistic Corridor.

– För att skapa hållbara och effektiva godstransporter krävs samverkan och samordning. Det här är ett fantastiskt tillfälle för olika aktörer att byta erfarenheter och tillsammans komma framåt, säger professor Kristina L Nilsson.

Under dagen presenteras exempel på styrning och samordning från Brennerkorridoren (Munchen – Verona) och Rotterdam-Genuakorridoren. Representanter från VTT (finska statens forskningscentral) och Universitetet i Thessaly, Grekland redovisar sina erfarenheter från olika europeiska transportprojekt.

Workshopen arrangeras av Bothnian Green Logistic Corridor och CLOSER (Swedish Arena for Transport Effiency Initiative).

Fakta: Botniska korridoren

Sverige, Finland och Norge fraktar stora mängder malm, trä, stål, fisk och pappersprodukter till marknaderna i Europa. Alla bedömningar pekar på att transporterna kommer att öka och EU-kommissionen betraktar den Botniska korridoren som en mycket viktig förbindelse mellan nord och syd. Korridoren har föreslagits att ingå i kärnan av EUs framtida nätverk, det sk Trans-European Transport Networks, TEN-T.

Läs mer

Bothnian Green Logistic Corridor www.bothniangreen.com

CLOSER www.lindholmen.se/sv/vad-vi-gor/closer

Kontakt

Maria Öberg

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, avdelningen för arkitektur och vatten, Luleå tekniska universitet

0920-49 15 61, maria.o.oberg@ltu.se

Presskontakt

Emma Johansson

Kommunikatör, Bothnian Green Logistic Corridor

070-664 57 74, emma.johansson@regionvasterbotten.se

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.