Regionförbundet Örebro

Pressinbjudan: Grönt ljus för 40 procent av Örebroregionens mål

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 09:40 CEST

I maj varje år samlas politiker och tjänstemän för en genomgång av målen i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Nu är vi nästan ikapp den nationella nivån när det gäller måluppfyllelse för gymnasieskolan. Investeringar i forskning och utveckling är ett av de målen där utvecklingen inte är lika positiv. Regionförbundet bjuder in media den 21 maj att ta del av hur väl regionen når målen.

  • Tid: 21 maj kl. 9-12
  • Plats: City Konferenscenter, Örebro
  • Journalister är välkomna att vara med under hela dagen.

- I nuläget ser det ut som att vi kommer nå ungefär 40 procent av målen. Bland de övriga målen finns det både mål vi fortfarande kan klara av om vi jobbar tillsammans och mål som vi inte räknar med att nå. Så säger Anders Niklasson, analytiker på Regionförbundet Örebro om den rapport som släpps på onsdagens Utvärderingsforum.

I maj varje år samlas politiker och tjänstemän för en genomgång av målen i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Då släpper regionförbundet en rapport där statistik kring alla målen har samlats.

-  Vi mäter hur många av de elever som tagit studenten som är behöriga till högskolestudier, berättar Anders Niklasson. Nu är vi nästan ikapp den nationella nivån när det gäller måluppfyllelse för gymnasieskolan.

Investeringar i forskning och utveckling är ett av de målen där utvecklingen inte är lika positiv.

Trendspaning

-  Nu har vi jobbat några år tillsammans för att nå målen i vår utvecklingsstrategi. Det är först nu som vi börjar kunna se resultaten i statistiken, säger regionråd Irén Lejegren (S). Nu gäller det att hålla i det gemensamma arbetet för att nå så många mål som möjligt till 2015.

På forumet kommer vi även ha workshopar med trendspaning och omvärldsanalys.


Program

9.00 Välkommen Magnus Persson, regiondirektör

Inledning Irén Lejegren, regionråd

Hur går det för Örebroregionen?

Närmar vi oss målen efter tredje året med utvecklingsstrategin? Vilka trender kan vi se i regionen och i kommunerna?

Anders Niklasson, analytiker regionförbundet

ca 10.10 Fika

10.40 Aktualitet och relevans

Hur aktuell och användbar är utvecklings-

strategin? Regionförbundet genomför nu en

aktualitetsprövning med fokusgrupper och

enkäter. Lena Sahrblom, omvärldsanalytiker regionförbundet

11.10 Workshop: Utifrån några givna trender spanar vi mot framtiden - Vad påverkar Örebroregionen fram till 2030?

På din namnskylt finns information om vilken workshop du ska delta i.

12.00 Avslutning Magnus Persson, regiondirektör


För mer information:
Sofia Kjörk, informatör
Tel: 019-602 63 42
E-post: sofia.kjork@regionorebro.se

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.