Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Gunilla Carlsson inför högnivåmötet i FN om millenniemålen

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 13:35 CEST

På tisdag den 14 september håller biståndsminister Gunilla Carlsson tillsammans med Svenska FN-förbundet och Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) en pressträff inför FN:s högnivåmöte om millenniemålen i New York. De svenska prioriteringarna kommer att presenteras.

Biståndsminister Gunilla Carlsson leder den svenska delegationen till FN:s högnivåmöte om millenniemålen i New York den 20-22 september. I delegationen ingår Svenska FN-förbundet, LSU samt två riksdagsledamöter. RFSU deltar som sakkunniga.

Världens stats_ och regeringschefer kom i FN år 2000 överens om den s.k. Millenniedeklarationen vars åtta utvecklingsmål (Millennium Development Goals) ska uppnås senast 2015. Målen handlar om globala utvecklingsfrågor som fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling. Högnivåmötet nu är en avstämning om vad som har åstadkommits och vad som måste ske under de kommande fem åren.

Vid pressträffen medverkar biståndsminister Gunilla Carlsson, Svenska FN-förbundets generalssekreterare Linda Nordin Thorslund, LSU:s generalsekreterare Seher Yilmaz samt RFSU:s generalssekreterare Åsa Regnér.

Tid och plats:
Tisdag 14 september, klockan 11.30
UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm

Välkomna.
Medtag giltig presslegitimation.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97