Utrikesdepartementet

Pressinbjudan:Gunilla Carlsson och UNFPA lanserar årets befolkningsrapport om människors utsatthet i konfliktmiljöer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 15:12 CEST

På onsdag den 20 oktober presenterar FN:s befolkningsfond (UNFPA) samtidigt världen över rapporten "From conflict and crisis to renewal: generations of change" som beskriver hur konflikter och kriser påverkar människors liv.

Bakgrund
FN:s befolkningsfond (UNFPA) är en prioriterad global aktör för Sverige. Varje år tar fonden fram en rapport med ett specifikt tema. Det är i år 10 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen har det övergripande målet att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Årets rapport beskriver hur konflikter och kriser påverkar människors liv. Den bygger på människors historier från olika delar av världen. Människor på flykt, överlevande från katastrofer och människor som fallit offer för väpnade konflikter. Den beskriver även hur hoppet och kampen för överlevnad förs genom sociala nätverk och hur människor lyckas hitta vägar för att leva vidare.

I dagens konflikter är kvinnor och flickor de som är mest utsatta för sexuellt våld. De löper risk för oönskade graviditeter efter våldtäkter och de utsätts för risker att smittas av hiv och aids. Många är traumatiserade och lever under ständiga hot och på flykt undan väpnade konflikter. UNFPA arbetar för att alla människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, för ökad jämställdhet och mot könsrelaterat våld.


Tid och plats:
Rapporten lanseras i Stockholm vid ett seminarium av Mari Simonen, biträdande exekutivdirektör för UNFPA tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson.

Tid: Onsdagen den 20 oktober kl. 09:30-11:00
Plats: Pressrummet, UD Fredsgatan 6, Stockholm

Rapporten kommer att finnas tillgänglig i samband med lanseringen.

För att delta, föranmäl gärna till:
peter.larsson@foreign.ministry.se

Välkomna!


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97