Högskolan Dalarna

PRESSINBJUDAN Högskolan Dalarna: Presslunch inför den Internationella språkdagen

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 12:52 CEST

Högskolan Dalarna har valt att ge den Europeiska språkdagen ett bredare perspektiv där alla språk inkluderas. Inför denna dag, den Internationella språkdagen (27 september) inbjuder vi till presslunch.

Tid: Onsdagen den 22 september kl 11.30
Plats: Språkhuset (g:a kliniken), lokal Selma, Campus Lugnet, Falun

Vid Högskolan Dalarna kan man idag studera inte mindre än 11 språk. År 2009 hade Högskolan 1 920 helårsstudenter inom språk. Det är 26% av Högskolans hela volym. Inget lärosäte i Sverige har en så stor andel språk.

Fokus under den Internationella språkdagen kommer att ligga på fem av de 11; portugisiska, ryska, japanska, arabiska och kinesiska. Högskolan har en internationell lärarkår, en del språklärare kommer att delta vid presslunchen.

Metoderna för språkinlärning har utvecklats. Under presslunchen ger vi bl a inblick i den nätbaserade språkinlärningen med on-line-seminarier där alla ser och hör varandra.  Dessutom kommer olika projekt, som t ex språkstödet, tandem och språkcafé  att presenteras.

Välkommen!