Högskolan Dalarna

PRESSINBJUDAN Högskolan Dalarna torsdag 17 februari

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:26 CET

På Högskolestyrelsens dagordning för sammanträdet den 17 februari står årsredovisningen för 2010, förslag om ny forskningsstrategi, förslag om bättre samordning och ledning av lärarutbildningen samt det budgetförslag med utsikter för de närmaste tre åren som kommer att lämnas in till regeringen.

Presskonferens hålls

Tid:           Kl 15.00
Plats:        Högskolan Dalarna, Kanslihuset, Falun.   
Lokal:       Selma

Vid presskonferensen medverkar styrelsens ordförande Peter Samuelsson, rektor Marita Hilliges, förvaltningschef Bengt Eriksson, och Beatriz Pettersson, representant för Dalarnas Studentkår.

Välkommen!