Almega

Pressinbjudan: Höstens konjunkturprognos från Almega

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 06:00 CET

Idag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman höstens konjunkturprognos för de kommande två åren. Fokus i prognosen är den svenska ekonomins återhämtning efter den internationella lågkonjunkturen, hur tjänstesektorn inverkar på återhämtningen och den allt sämre svenska konkurrenskraften.

Plats: Almega, Tjänsteföretagens hus, Sturegatan 11, Stockholm
Tid: Onsdag 10 november klockan 10:00 – 11:00

Almegas konjunkturutsikter sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskild fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin.

Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst, med start i oktober 2008.

För ytterligare information:

Lena Hagman
chefekonom Almega
mobil. 076-108 82 51
lena.hagman@almega.se

David Wästberg
presschef Almega
mobil. 070-345 68 59
david.wastberg@almega.se

Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.