Business Region Göteborg

Pressinbjudan: Hur gör vi företagsklimatet bättre?

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 13:53 CET

Hur ska Göteborg nå målet att bli bäst av storstäderna på service till företagen? Det ska ett 60-tal personer från näringslivet och den politiska ledningen i Göteborg diskutera i morgon fredag. Media inbjuds att närvara under hela dialogen.

Företagsklimatet har seglat upp som en av de stora debattfrågorna för näringslivet i Göteborg. Att det också finns ett stort politiskt engagemang i frågan framgår bland annat av flera debattartiklar.

Nu möts företagare, representanter för flera organisationer, Tjänstemän från Göteborgs Stad och några av Göteborgs ledande politiker i ett stort dialogmöte. Bland politikerna på plats finns till exempel kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) och miljö- och klimatnämndens andre vice ordförande Axel Darvik (L).

Samtalet riktas in på de områden där Göteborg enligt kundmätningarna behöver förbättra sig mest:

 • Miljötillsyn
 • Livsmedelstillsyn
 • Bygglov
 • Upphandling
 • Den övergripande bilden av företagsklimatet i Göteborg
 • Göteborgs Stad har ett ambitiöst mål om att ha det bästa företagsklimatet av storstäderna. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. Men även om den senaste mätningen visar att företagen upplever att den kommunala servicen har förbättrats återstår en hel del arbete för att nå målet.

  Media är välkomna att följa denna dialog på plats.

  Plats: Radison Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

  Tid: 18 november kl. 13.00 - 15.30.

  För mer information: Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg: 031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

  Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.