Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Hur konkurrenskraftig är svensk basindustri?

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:08 CEST

Det ställs stora krav på omvandlingsförmåga i svensk basindustri för att den ska vara internationellt konkurrenskraftig. Här har utformningen av energipolitiken och handeln med utsläppsrätter stor betydelse, konstaterar Ulf Jakobsson i en studie som genomförts på uppdrag av Globaliseringsrådet. Resultaten presenteras den 16 april och kommenteras av Elisabeth Nilsson, VD, Jernkontoret och Jerker Karlsson, vice VD, SCA Forest Products.

De faktorer som historiskt har bidragit till basindustrins starka ställning är framförallt: närhet till råvaran, en monopollikande ställning på de europeiska marknaderna samt god tillgång till billig energi och hög kunskapsnivå inom verksamheterna. Globaliseringen har dock påverkat förutsättningarna för den svenska basindustrin.

Ulf Jakobsson, adjungerad professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterar en studie, gjord på uppdrag av Globaliseringsrådet, där han analyserar den svenska basindustrins förutsättningar i en globaliserad värld.

Kommentatorer är: Elisabeth Nilsson, VD, Jernkontoret och ledamot i Globaliseringsrådet och Jerker Karlsson, vice VD, SCA Forest Products.

Moderator är professor Pontus Braunerhjelm, Globaliseringsrådets huvudsekreterare, VD, FSF.

Anmälan skickas till Globaliseringsrådets e-postadress.


Tid och plats:
Torsdagen den 16 april klockan 12.00-13.15 i UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 11.45.

Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35

Globaliseringsrådet