RISE Research Institutes of Sweden AB

PRESSINBJUDAN: Hur vill vi göra världen mer hållbar?

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 10:57 CEST

Hur vill konsumenter få en mer hållbar värld? Vilka uppoffringar, åtgärder och möjligheter ser vi, idag och på sikt? Hur ställer vi oss till en omställning där råvaror från skogen används för att tillverka nya produkter?I en ny rapport från Innventia undersöks hur förutsättningarna för ett mer cirkulärt och biobaserat samhälle egentligen ser ut. 2 500 konsumenter från fem länder har tyckt till om hur vi bäst gör världen mer hållbar.

I Innventias senaste rapport, Innventia Global Outlook: A Cellulose-Based Society, undersöks förutsättningarna för en övergång mot ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Vilka omvärldsförändringar, framtidsmöjligheter och bromsklossar har vi att hantera? Hur skiljer sig konsumenternas syn i olika delar av världen? Hur tar vi bäst ansvar för den utveckling vi ser framför oss? Detta är Innventias tredje rapport i en serie av framtidsinriktade rapporter som fått stor internationell uppmärksamhet.

Tillsammans med Kairos Future har Innventia genomfört en konsumentstudie i Sverige, Tyskland, USA, Brasilien och Kina. 2 500 konsumenter tillfrågades om hållbarhet, miljö, livsstilar och påverkan. . Rapporten belyser flera överraskande resultat över var konsumenterna egentligen befinner sig, i tanke och handling, inför en övergång till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.

De viktigaste insikterna från rapporten presenteras den 24 maj där representanter från Innventia och Kairos Future finns på plats.

Tid: 16:30–18:00 den 24 maj

Plats: International Wood Biorefining Week, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

För anmälan och mer information, kontakta Marco Lucisano, 0768-7 67 285, marco.lucisano@innventia.com.

OM RAPPORTEN

Rapporten A Cellulose-Based Society innefattar en internationell enkätstudie, en omvärldsanalys och framtidsscenarier. Enkätstudien distribuerades digitalt i början av 2016 till 2 500 personer mellan 16 och 88 år i fem länder (500 respondenter per land i Sverige, Tyskland, USA, Brasilien och Kina).

OM INNVENTIA

Innventia är ett världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Vår affärsidé är att generera och förädla forskningsresultat och idéer baserat på skogsråvara till nytta för kunder i hela värdekedjan. Vi kallar det Boosting Business with Science. Läs mer om oss på www.innventia.se

OM KAIROS FUTURE

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm, och vi har representanter och samarbetspartners över hela världen. Läs mer om oss på www.kairosfuture.com

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

Innventia ingår i RISE Research Institutes of Sweden.