Regionförbundet Örebro

Pressinbjudan – Idrottssverige samlas i Örebro för att diskutera energifrågor

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 12:22 CEST

Tid: Onsdag 17 september klockan 9.30-15.40
Plats: Conventum (lokal Handskmakaren), Olof Palmes torg 1, Örebro

I fyra år har Energikontoren Sverige arbetat tillsammans med Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden i projektet Uthållig idrott för att minska energianvändningen i landets föreningsägda idrottsanläggningar och för mer hållbara transporter. Målet har varit lägre kostnader och på så sätt mer pengar till idrotten istället för energiräkningen, bättre och mer funktionella anläggningar samt minskad miljöpåverkan från transporterna. Arbetet har letts av Energikontoret Regionförbundet Örebro.

På onsdag samlas deltagare från distriktsidrottsförbunden, Riksidrottsförbundet, energikontoren, branschen och kommuner från hela Sverige i Örebro  för att ta del av projektets resultat och diskutera hur arbetet kan fortsätta i framtiden. Cirka 80 personer beräknas delta.

På programmet finns bland annat:

  • De viktigaste slutsatserna efter fyra år med Uthållig idrott – metoder, goda exempel och hur går vi vidare?
  • Goda exempel från hela Sverige på lönsamma åtgärder i olika typer av anläggningar som till exempel fotbollsanläggningar, ridhus och ishallar.
  • Kvicksilverlampan, som är mycket vanlig på våra idrottsanläggningar försvinner från marknaden 2015 – vad får det för konsekvenser?
  • Goda exempel och diskussion om hur vi stärker samarbetet mellan kommunerna och idrotten för att få till energiåtgärder på lång sikt.

Journalister är välkomna att delta under hela dagen.

Kontakt: Katarina Bååth, projektledare Uthållig idrott, Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn 019-602 63 74
E-post katarina.baath@regionorebro.se

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.