Nya Karolinska Solna

Pressinbjudan: Informationsmöte om beslutsprocessen för upphandlingen av Nya Karolinska Solna

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2010 09:45 CEST

I början av maj kommer landstingsfullmäktige att besluta om vilket företag som får bygga och förvalta Nya Karolinska Solna, NKS. Det sker efter en upphandling som följer Lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingen är sekretessbelagd ytterligare en tid, fram till det att fullmäktige har fattat ett tilldelningsbeslut.

Syftet med informationsmötet är att presentera hur den avslutande beslutsprocessen går till, och ge intresserade medier en grund för framtida bevakning av frågan.

Vi kommer bland annat att berätta om tidplanen och vilka sekretessregler som gäller, ge en övergripande beskrivning av syftet med NKS-projektet och det sjukhus som inom kort ska börja byggas, samt beskriva det arbete som hittills har genomförts.

Tid: Fredagen den 9 april, 2010

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Samling i huvudentrén

Program:

10.00         Välkommen
Anders Fridell, Presschef Landstingsstyrelsens förvaltning

10.05         Presentation av Nya Karolinska Solna
Thomas Philipp, kommunikationschef, Nya Karolinska Solna

10.20         Beslutsprocessen för OPS-upphandlingen
Anders Fridell, Presschef Landstingsstyrelsens förvaltning

10.35         Frågor

Information om beslutsprocessen kommer även att publiceras efter informationsmötet på NKS webbplats: http://www.nyakarolinskasolna.se

För mer information:

Anders Fridell, Presschef
Landstingsstyrelsens förvaltning

Stockholms läns landsting

Direkt: 08-737 42 02                            
E-post: anders.fridell@sll.se

Tomas Philipp, Kommunikationschef
Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Stockholms läns landsting

08 123 147 07
tomas.philipp@sll.se

Nya Karolinska Solna är Sveriges nya toppmoderna universitetssjukhus som skall byggas i anslutning till Karolinska Institutet. Sjukhuset planeras stå klart i slutet av 2015. Projektet drivs av Nya Karolinska Solna-förvaltningen, en del av Stockholms läns landsting.