Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Internationell standardisering - lösning eller krångel?

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:08 CEST

Vilken position bör Sverige inta i den pågående diskussionen om standardisering? Internationella standarder har blivit ett allt viktigare inslag i den pågående globaliseringen i takt med att formella handelshinder, som tullar och kvoter, minskat i betydelse. Den 27 april presenterar docent Mattias Ganslandt en ny underlagsrapport till Globaliseringsrådet på temat. Rapportens resultat kommenteras av Jörgen Hettne, Sieps.

Standarder löser koordinationsproblem vid val av teknologi. Utvecklingen på området har förskjutits från politisk styrning och normbildning till marknadsbaserad självreglering. På många områden, särskilt inom informations- och kommunikationsområdet, förekommer ett stort antal standardiseringsinitiativ. Dessa präglas av frivillighet och konkurrens. Hur bör Sverige förhålla sig till dessa?

Mattias Ganslandt, docent och verksam vid Center for European Law and Economics, Bryssel och Stockholm, presenterar den 35:e rapporten till Globaliseringsrådet, "Global normbildning genom internationell standardisering".

Rapporten kommenteras av Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt och verksam vid Sieps.

Moderator är professor Pontus Braunerhjelm, Globaliseringsrådets huvudsekreterare, VD, FSF.

Anmälan skickas till Globaliseringsrådets e-postadress.


Tid och plats:
Måndag den 27 april klockan 12.00-13.15 i Aulan, Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 11.45.

Kontakt:
Globaliseringsrådet

Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35