Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Pressinbjudan: Internationellt expertmöte om att förebygga mäns våld

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:49 CEST

Idag startar det internationella expertmötet, utbildningen och konferensen 5 Days of Violence Prevention, som pågår fram till 16 maj i Spårvagnshallarna i Stockholm. Fokus ligger på sambanden unga, maskulinitet och våld och att långsiktigt minska mäns våld. Samtidigt skriver 12 av de deltagande experterna i en debattartikel att Sverige måste göra mer, och lära av goda exempel från resten av världen, för att förebygga mäns våld mot kvinnor: ”Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart”

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, arrangerar tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Män för Jämställdhets Arvsfondsprojekt Frihet från våld (FFV).

15 stycken internationella experter kommer hit för att bidra och dela med sig av sina kunskaper till det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Syftet är bland annat att uppmärksamma och inspirera praktiker, beslutsfattare och strateger på internationella exempel som långsiktigt minskar mäns våld.

Dean Peacock, maskulinitetsforskare och rättviseaktivist från Sydafrika som bland annat arbetat inom FN, med frihetsberövade förövare i San Francisco och hemlösa ungdomar i Nicaragua, Linda Coates, psykolog från Kanada med fokus på relationen mellan språk och våld i arbete med förövare, Gary Barker, utvecklare av våldsförebyggande jämställdhetsprogram för unga män i bland annat Brasilien, och Liz Kelly, professor i sexualiserat våld på London Metropolitan University, Storbritannien, är fyra exempel på personer från 11 olika länder, som kommer hit under veckan och håller i diskussioner.

Vi vill ge kunskap om våldsförebyggande insatser ur ett genusperspektiv med fokus på killar och unga män. Ansatsen är bred och riktar sig till flera delar i samhället så som skolan, polisen, arbetsgivare, hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer, kriminalvården och militären. Att förebygga våld kräver flera sektorers involvering och därför har vi ett smörgåsbord med spännande teman anpassat till olika aktörer.

Citat från arrangörerna
– Vi som både arbetar med konsekvenserna av mäns våld och förebyggande av detsamma ser tydligt att det krävs en kraftansamling med hög prioritering på det våldsförebyggande området. Vi måste bryta kopplingen mellan manlighet och våld och för att kunna göra det krävs det att vi har både kunskap, verktyg och resurser, säger Zandra Kanakaris, ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.

– Vi ser att en majoritet av allt våld i samhället utövas av unga män och riktar sig mot såväl tjejer som andra killar. Det är därför centralt att lyfta både ålder och maskulinitet om vi ska kunna arbeta förebyggande mot våld. Vi ser ett stort behov av samverkan mellan olika samhällsaktörer för att denna typ av arbete ska bli framgångsrikt, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Vi behöver utveckla och sprida fungerande insatser som engagerar killar och män att få stopp på våldet. Mäns våld är fortfarande ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i det som kallas “världens mest jämställda land”, säger Tomas Wetterberg ordförande för Män för Jämställdhet.

De fem dagarna fylls med workshopar, seminarier, samtal, gruppövningar med experter och föreläsningar. Experterna kommer från olika universitet, FN-program, våldsförebyggande institut, frivilligorganisation, Världshälsorganisationen och alleuropeiska organisationer. Sista anmälningsdag är den 29 april.

Deltagande experter
- Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence at London Metropolitan University and Director of the Child and Woman Abuse Studies Unit (CWASU), London, England
- Jeffrey O’Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS), USA
- Pierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator Violence against Women, The European Women’s Lobby (EWL), Brussels, Belgium
- Dean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa
- Dr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania
- Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland
- Stephanie Miedema, Research and Evaluation Analyst, Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand
- Linda Coates, PhD, Associate Professor of Psychology at Okanagan College, Vancouver, Canada
- Allan Wade, PhD, senior faculty with the Master of Counselling Program, City University of Seattle and Adjunct Associate Professor of Social Work at the University of Victoria, Vancouver Island, Canada
- John Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men's Development Network Ltd. Dublin, Ireland
- Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership
Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa, USA
- Sharyn J. Potter, Ph.D., MPH, is an associate professor in the Department of Sociology and
Co-Director of Prevention Innovations at University of New Hampshire, USA
- Dr Dinesh Sethi, Regional Adviser on Violence and Injury Prevention at WHO’s Regional
Office for Europe, Copenhagen, Denmark

Kontaktpersoner

För intervjuer och kommentarer kontakta
Olga Persson, förbundssekreterare, SKR, olga.persson@kvinnojouren.se, 0704-61 18 88

För kontakt med de internationella experterna, kontakta
Karen Austin, Projektledare för uppdraget Unga mäns våld och maskulinitet på Myndigheten för ungdoms och –civilsamhällesfrågor Tel: 08 566 219 37 karen.austin@mucf.se,

Céline Giertta, politisk handläggare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, celine.giertta@kvinnojouren.se, 0703-408212

OM SKR
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR samlar över 120 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@kvinnojouren.se, tel: 0709-55 31 53.
SKR:s förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se