Statens konstråd

PRESSINBJUDAN: Invigning av Charlotte Walentins konstnärliga gestaltning

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 08:52 CEST

ÖPPNA/SLUTA till Studiecentrum, Lunds Tekniska Högskola
Tid: Torsdag 18 september kl 11.00
Plats: Studiecentrum, LTH, John Ericssons väg 4, Lund

Anders Axelsson, rektor LTH hälsar välkommen. Patrik Förberg, informationsansvarig Statens konstråd berättar om konstverket.
John Erik Persson, fastighetschef på Akademiska Hus tar emot konstverket i närvaro av Charlotte Walentin, konstnär.

Konstnären Charlotte Walentin (född 1965) har till Studiecentrum på Lunds Tekniska
Högskola gjort den konstnärliga helhetsgestaltningen ÖPPNA/SLUTA. På två motstående väggar i entrén har hon format ord ur de första, respektive sista meningarna ur över hundra olika romaner. Dessa meningar är handskrivna av konstnären och sedan överförda på Formica-laminat. De bildar grafiska textmönster i studentbiblioteket.

På de omgivande väggarna finns färgfält av bemålad bokbinderiväv. På det nedre planet har Charlotte Walentin arbetat med aluminiumlister, som bildar en tecknad återspegling av taket ovanför, som om man "fällt ner" ett stycke av innertaket. Konstskribenten Dan Jönssons skriver i en text om konstgestaltningen att: "De grova spånen i institutionstakets brandskyddade isolermaterial förvandlas i Charlotte Walentins omsorgsfulla teckning till en karta, ett nät av okända förbindelse. Det liknar faktiskt till förväxling något planerat."

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

Se även bild i bifogad fil.

För mer info kontakta Annika Svenbro, projektledare Statens konstråd, tel 070- 657 26 82