Katrineholms kommun

PRESSINBJUDAN - Invigning av nya avdelningar på Guldregnet!

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:30 CEST

Nu inviger vi Guldregnets två nya avdelningar i samband med Förskolans dag torsdagen den 15 maj. Guldregnet är Katrineholms nyaste förskola och startade sin verksamhet med tre avdelningar i fjol. Tillsammans med förskolorna Gersnäs och Lasstorp bildar vi förskoleområde Nord.

Pedagogik: Guldregnet är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det betyder att förskolan präglas av ett förhållningssätt som utgår från barnets egna förmågor och stödjer barnen i att våga och vilja upptäcka, utforska och erövra omvärlden. För att ytterligare utveckla förhållningssättet med Reggio Emilia-pedagogiken påbörjar tre av våra förskollärare nu i vår en unik utbildning på Reggio Emilia-institutet.

Avdelningar: Guldregnet började med avdelningarna: Utforska, Upptäcka och Erövra. Nu inviger vi de nya avdelningarna Våga och Vilja.

Miljö: Både inne och ute uppmuntrar vi till nyfikenhet, experimenterande, lärande och socialt samspel. Utemiljön planerar vi att dela in i tre delar, där en del består av helt orörd natur.

PROGRAM
Efter frukost (ca kl 9) går vi ut på gården där vi har: 

Ansiktsmålning
Gympa
Sagoläsning
Sång med gitarrkomp

Klockan 10.00 - Invigningsceremoni och fruktbricka
Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg inviger Guldregnets nya avdelningar.

Efter invigningsceremonin och fram till lunch:
Såpbubblor
DuD – Teaterlek med utklädningskläder
Dans
Vi fortsätter även med några av förmiddagsaktiviteterna om barnen visar intresse för det.

Välkomna till Guldregnet - förskolan i gamla Västangården, Bievägen 23!

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se