Länsstyrelsen Västerbotten

Pressinbjudan: Invigning av visningsområde för hållbart skogsbruk

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 08:43 CEST

Foto: Calle Bredberg

Den 16 september inviger landshövding Magdalena Andersson ett visningsområde för uthålligt skogsbruk strax utanför Umeå.

– Vi vill på ett konkret sätt visa hur skogen spelar en viktig roll för att trygga tillgången på förnybara naturresurser, säger Åsa Nilsson, projektkoordinator för Skog, Klimat och Miljö.

I området visas flera praktiska exempel på hur skogen som resurs kan användas på ett miljöanpassat sätt, till exempel genom kretsloppsanpassat skogsbruk, att låta restrodukter göra nytta i skogen och användande av ny teknik inom skogsbruket.

– Tanken är att området ska öka medvetenheten om vad som görs idag för att öka skogens nytta på ett klimatsmart sätt. Visningsområdet ska också fungera som en mötesplats för skogsliga frågor och kunskapsutbyte mellan allmänhet, näringsliv, offentlig sektor och forskning, säger Åsa Nilsson.

Media är välkomna att delta under hela dagen som inleds med invigning av landshövding Magdalena Andersson.

Program: Hela dagens program finns här
Tid: 16 september, invigning från ca klockan 10.00
Plats: Visningsområdet ligger mellan Tomtebo och Innertavle
Karta: http://skogklimatmiljo.se/visningsomrade/hitta-hit

Bakgrund

Visningsområdet har tagits fram inom projektet Skog, klimat och miljö som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med parterna Umeå kommun, Sveaskog, Norra skogsägarna och SLU. Projektet går ut på att sprida kunskap om kretsloppssystem anpassade för att förbättra klimatet och miljön. Genom att sköta skogen bättre, hushålla med biomassan och öka kretsloppstänkandet kan framtida tillgång på förnybara naturresurser tryggas.

Projektet avslutas under 2014 men tanken är att visningsområdet ska fortsätta nyttjas och utvecklas även efter att projektet avslutats.

Läs mer på www.skogklimatmiljo.se

För mer information kontakta:

Åsa Nilsson
Skog, Klimat och Miljö
Länsstyrelsen Västerbotten
072-723 73 13
asa.u.nilsson@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Johansson
Kommunikatör, Länsstyrelsen Västerbotten
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.