FORES

Pressinbjudan: Jämställdhetspolitiska målen vid förändrad migrationslagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 12:18 CEST

De bör de jämställdhetspolitiska målen påverka en förändrad migrationslagstiftning? Tove Hovemyr, moderator 9 oktober 2019.

Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Välkommen onsdag 9 oktober 2019 till det andra samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

I juni 2019 tillsattes den parlamentariska kommitté som ska utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Med syfte att bistå till bättre beslutsunderlag bjuder tankesmedjan Fores in en rad experter för att diskutera de frågor som kommittén ställs inför.

– Vi ser att asylprocessen brister utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Under samtalet kommer vi ta upp vilka lärdomar kommittén kan dra och vilka fallgropar de bör undvika när de utformar Sveriges framtida migrationspolitik, säger Tove Hovemyr, sakkunnig, Migration- och integrationsprogrammet, Fores och moderator för samtalet.

Medverkar under seminariet gör Annica Dahlqvist, Migrationsverkets expert på genusfrågor, Malpuri Groth, tf verksamhetschef Sveriges Kvinnolobby och Anna-Pia Beier, jurist Asylrättscentrum med mångårig erfarenhet av kvinnor i asylprocessen. Frågor som kommer diskuteras är bland andra:

  • Är asylprocessen jämställd?
  • Vilka är de jämställdhetspolitiska målen och vilka perspektiv bör den parlamentariska kommitténs utredningen särskilt fokusera på?
  • Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd?

Vi vill hälsa dig som journalist extra välkommen till seminariet! Om du är intresserad av att intervjua någon av paneldeltagarna i samband med samtalet, vänligen kontakta Agnes Bondelid, kommunikationschef, agnes.bondelid@fores.se, tel: 0707 34 38 78.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här. Det går även att följa seminariet live och se det i efterhand på Fores Youtube.

Datum: Onsdag 9 oktober 2019
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vill du veta mer om samtalsserien, paneldeltagarna eller Fores Migration och integrationsprogram? Vill du i egenskap av expert delta under ett kommande samtal? Vänligen kontakta: Tove Hovemyr, sakkunnig, Migration och integration, Fores, tove.hovemyr@fores.se, tel: 0707 22 12 94

Mer om samtalsserien:

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Varje månad bjuder Fores in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!

Kommande seminarium i urval:

6 november: Fler säkra och lagliga vägar till Sverige
4 december: Migration och integration: hur hänger det ihop?
15 januari: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se