Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Kan genmanipulerade grödor rädda matkrisen?

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2010 10:35 CEST

Som ett led i biståndsminister Gunilla Carlssons satsningar för ökad livsmedelssäkerhet, bjuder hon och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) in till ett seminarium onsdag den 18 augusti i Alnarp om tryggad livsmedelsförsörjning för utvecklingsländerna. Fokus för seminariet ligger på växtförädling och genmanipulerade grödor, GMO.

Syftet med seminariet är att skapa större öppenhet för nya lösningar inklusive genteknik utifrån behoven i utvecklingsländer, öka kunskapen om växtförädlingens möjligheter och risker, stärka samarbetet med utvecklingsländerna. Men minst lika viktigt  är också att förbättra samarbetet mellan utvecklingens aktörer i Sverige.

Det finns kritik riktat mot användandet av genmanipulerande grödor. Samtidigt ökar användningen av GMO-utsäde från år till år, i allt fler länder, med fler grödor och med ökad areal. Det finns ett behov av mer resistenta grödor i utvecklingsländerna som bättre klarar exempelvis torka och insektsangrepp. Växtförädling, däribland GMO, är en del av utvecklingen. På vilket sätt kan utvecklingsländerna både dra nytta av denna forskning och samtidigt försäkra sig om säker användning utifrån just deras förutsättningar? Vilken roll kan och bör biståndet spela på detta området?

Vid seminariet medverkar representanter från flera departement och myndigheter, en rad företag, organisationer och forskningscentra. Bland talarna finns Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU. Rutger Persson, Svalöf Consulting. Carl-Gustaf Thornström, docent vid CGIAR-institutet och Mattias Zetterstrand, Monsanto.


Tid och plats:
Tid: Kl 09.00 - 12.00, onsdagen 18 augusti 2010
Plats: Sessionssalen Slottet, SLU:s lokaler i Alnarp

Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97