Godstransportrådet

Pressinbjudan Kombitransporter - Hinder och möjligheter 1 mars Malmö Börshus

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 08:44 CET

Kombitrafiken - möjligheten att kombinera olika transportslag- drabbades av ett svårt bakslag när den största operatören CargoNet valde att lägga ner sin svenska verksamhet i höstas med slutligt datum den sista mars 2012. Godstransportrådet Skåne & Blekinge, som under många år arbetat för att öka medvetenheten om och användningen av kombinerade transporter, ser med oro på utvecklingen mot fler lastbilar på vägarna vilket rimmar illa med Sveriges åtaganden inom miljöområdet.

Samtidigt känner dubbelt så många speditörer högre miljökrav på sig nu jämfört med 2007, vilket framgår av Godstransportrådet Skåne & Blekinges attitydundersökning ”Kombitrafiken – Attityder & Trender 2012”. Den visar vidare på brister i infrastruktur samt marknadens tro på affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter.

Även studien ”Framtiden för Kombi – en marknadsstudie” visar på att det är hög tid för helhetssyn och samverkan på alla nivåer. Studien har gjorts på uppdrag av rådet och presenteras närmare vid konferensen.

För mer information kring konferensen & intervjuförfrågan:

Behrang Kianzad, Godstransportrådet Skåne & Blekinge 040-6073252

Magnus Gustafsson, Godstransportrådet Skåne & Blekinge 010-123 22 44

Godstransportrådet är en politisk oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag. En av Godstransportrådets viktigaste uppgifter är att fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. Godstransportråden finns indelade i sex geografiska regioner från Malmö i söder till Luleå i norr.