FORES

Pressinbjudan: Kommande seminarium på Fores – den gröna och liberala tankesmedjan

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2020 07:30 CET

Fores välkomnar dig som journalist till nästa veckas seminarier. Efter samtalen finns det möjlighet att intervjua panellisterna, se kontaktuppgifter längst ner. Klicka på rubriken för mer information. Varmt välkommen!

KLIMAT
5 mars: Svenska utsläppsminskningar – vad spelar det för roll?
EU har sedan tidigare beslutat att införa en så kallad automatisk annullering inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Hur ska vi förhålla oss till annulleringsmekanismen och vilken effekt har egentligen svenska utsläpp på Europa? Medverkar gör Anna Dahlqvist, Konjunkturinstitutet och Roman Hackl, Naturvårdsverket. Seminariet modereras av Mette Kahlin McVeigh, klimatchef, Fores.

13 mars: Klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen
Vi låter det klimatpolitiska rådet presentera sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort. Medverkar gör Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Lina Håkansdotter, Svenskt Näringsliv, Ola Hansén, WWF och Lars Zetterberg, Svenska Miljöinstitutet. Samtalet modereras av Mette Kahlin McVeigh, klimatchef, Fores.

MIGRATION
11 mars: Migration och integration – hur hänger det ihop?
Hur påverkar vägvalen kring migrationspolitiken integrationen. I panelen sitter Olof Åslund, Uppsala universitet, Lars Calmfors, Fores samt Karin Borevi, Södertörns högskola. Modererar gör Therese Lindström, chef, Migration och integration, Fores.

HELA SVERIGE
11 mars: Bondförnuft – inte bara för bönder
Finns det utrymme för bondförnuft i ett samhälle som ställer allt högre krav på akademiska meriter å ena sidan och lagar, regler och policies för olika verksamheter å andra sidan? Välkommen till ett samtal om ett genuint och jordnära ledarskap i ett allt mer komplicerat och detaljstyrt samhälle. Samtalet modereras av Lena Holmestig, samordnare, Fores Hela Sverige.

EKONOMI
13 mars: Är vi redo? En arbetsmarknad i förändring
Är arbetsmarknaden rustad för de utmaningar som det teknologiska skiftet innebär? Fores lanserar forskningsantologin En arbetsmarknad i förändring med ett panelsamtal. Medverkar gör bla bokens författare Martin Henning, professor vid Göteborgs universitet, Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi och knuten till Fores, Håkan Regnér, docent och verksam på SACO, och Carin Ulander-Wänman, docent vid Umeå universitet.

Kontakt

Är du intresserad av en intervju med någon av paneldeltagarna i samband med seminariet? Vänligen kontakta

Andrea Sjögren Karlsson, kommunikatör, Fores
E-post: andrea.sjogrenkarlsson@fores.se
​Tel: 070 781 59 69​

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se