Sida

Pressinbjudan: Kommuner och regioner som aktörer i det internationella biståndet- hur effektivt är det?

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 11:13 CEST

Kommuner och regioner som aktörer i det internationella biståndet- hur effektivt är det?

Att minska fattigdomen genom att låta svenska och utländska kommuner och landsting samarbeta kring lokaldemokrati- hur fungerar det? Fredag den 28 augusti presenteras en ny utvärdering av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som sedan 2009 arbetar med den delen av svenskt bistånd som idag omfattar 130 samarbetsprojekt och 70 svenska kommuner, landsting och regioner. Genom intervjuer, fältbesök och enkäter så har utvärderingen studerat projektens effekter på kapacitetsutveckling och deltagande i beslutsfattande.

ICLD har också i uppgift fungera som ett kunskapscentrum kring lokal demokrati och vid presentationen av utvärderingen medverkar också ICLDs advisory group som bland annat består av svenska och internationella forskare som är experter på demokratiutveckling. Bland dem finns Annika Björkdahl, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och James Manor, professor vid University of London. Representanter för de svenska kommuner som finns med i utvärderingen (Botkyrka och Robertsfors) finns också på plats för att berätta om sina erfarenheter.

Övriga medverkande: Hjalmar Eriksson, utredare Oxford Research, Olov Berggren, generalsekreterare ICLD, Peter Linnér, programspecialist Sida, Jerker Stattin, SKL, Joakim Öjendal, docent Göteborgs Universitet m.fl.

Tid: Fredagen den 28:e augusti, kl. 09.00-10.00

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Anmälan och mer information: Sidas presstjänst, tel. 08-698 55 55 eller press@sida

ICLD är en ideell organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Verksamheten finansieras av Sida och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är ICLDs huvudman. Lunds Universitet samt Region Gotland samt SKL utgör ICLD:s styrelse.

Mer information om ICLD: http://www.icld.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se