Socialdemokraterna

Pressinbjudan: Kommunkonferens med Euro-valupptakt 15 - 16 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 13:18 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Pressjour (kvällar och helger)
08-24 76 25


Pressinbjudan:
Kommunkonferens med Euro-valupptakt 15 - 16 augusti

Årets kommunkonferens är ett samarrangemang med partiets Euro-valupptakt. Konferensen äger rum den 15-16 augusti i Infra City, Upplands Väsby. Konferensen inleds klockan 13.30 fredagen den 15 augusti och avslutas 12.00 lördagen den 16 augusti. Fredagen ägnas åt Kommunkonferensen och lördagen åt Euro-valupptakten.

Kommunkonferensen syftar till att ge våra ledande företrädare på kommunal nivå möjlighet till dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte. Inte minst är det viktigt att skapa möten mellan lokalt och centralt förtroendevalda. Cirka 600 företrädare från hela landet möts i Upplands Väsby.

Konferensen inleds fredag 15 augusti med inledningsanföranden och tal i plenum klockan 13.30 och innehåller sedan en seminariedel.

Euro-valupptakten startar lördag morgon klockan 09.00 med en paneldiskussion om Euron. Partiordförande Göran Persson avslutar valupptakten med tal klockan 11.00. Förutom partiordförande medverkar ett flertal statsråd under de båda dagarna.

Media är välkomna att närvara vid allt som sker i plenum, dock inte vid seminarierna. Fullständigt program kommer att publiceras på www.socialdemokraterna.se. Pressträffar annonseras senare.

Bifogat finner du en ackrediteringsblankett som skall vara presstjänsten tillhanda senast måndagen den 11 augusti.
Blanketten faxas på 08-20 26 03
Eller e-postas till: jonna.lundberg@sap.se

Ackreditering

Socialdemokraternas Kommunkonferens med euro-valupptakt 15-16 augusti 2003
OBS! En blankett per person

Förnamn och efternamn: .......................

Reporter?

Fotograf?

Tekniker?

Bud?

Annat, nämligen:

Redaktion:...........................

Personnummer: ..........................Adress:

Postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:Blanketten ska vara presstjänsten tillhanda senast måndag den 11 augusti 2003. Skicka till jonna.lundberg@sap.se eller faxa på nr 08-20 26 03