Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Pressinbjudan: Kompetensförsörjning och internationalisering i fokus när SKNT:s årskonferens kommer till Linköping

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 11:19 CEST

Nu på torsdag och fredag kommer SKNT:s årskonferens till Linköping. Över 170 kommunala näringslivstjänstemän kommer under två dagar att konferera inom ämnet kompetensförsörjning och internationalisering.

SKNT – Sveriges kommunala Näringslivstjänstemän – är en nationell intresseförening för personer som huvudsakligen arbetar med kommunala näringslivsfrågor. SKNT är ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggnad mellan medlemmarna. I år kommer föreningen till Linköping för att genomföra sin årskonferens.

Kompetensförsörjning och internationalisering
Inriktningen på årets konferens är tänkt att spegla dessa två ämnen som uppfattas som viktiga utmaningar för de deltagande kommuner under de kommande åren.

- En nyckelfråga för oss är hur vårt näringsliv får tillgång till den arbetskraft den eftersöker, säger Yvonne Rosmark vd NuLink – Linköpings näringslivsbolag. Vi hoppas på mycket inspiration från hur andra kommuner arbetar med frågan. Även innehållspunkterna gällande internationalisering är viktiga. Sverige är ett litet land så vi måste se oss som en global aktör och frågan vi behöver ställa oss är vilken roll kommunerna har?

Vikten av kompetensförsörjningen kommer under dessa två dagar att vara i fokus och belysas genom tänkvärda inspel från en mängd spännande föreläsare såsom Jens Spendrup, Företagarna och Christina Lugnet, Tillväxtverket.

Utvalda kommuner kommer att berätta om konkreta exempel på sitt arbete för att möta företagens behov av kompetent arbetskraft. Vilka utmaningar ställs på företagen inför en internationell lansering och vilken roll kan och bör kommunerna ta för att stödja företagen i processen? Vilka kulturella skillnader existerar?

Varmt välkommen att medverka

När: 10 maj
Var: Konsert & Kongress, Linköping
Tid: Start 09.00
Anmälan: Senast onsdag 13.00 till joakim.ljungqvist@nulink.se

Program: http://sknt.se/img/File/arskonferens/11-1034%20SKNT%20konferensinbjudan%20web.pdf

För mer information:

Yvonne Rosmark, NuLink
vd
Tfn: 013-36 66 06
E-Post: Yvonne.Rosmark@nulink.se

Jerry Brattåsen
Ordförande SKNT, tillika näringslivsstrateg Ale kommun
Tfn: 070-43 20 277
E-post jerry.brattasen@ale.se

____________________________________________________________________________________
NuLink, Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med snart 150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se