Region Gävleborg

Pressinbjudan - Kraftsamling för bättre resande Gävle – Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:23 CET

Onsdagen den 23 februari samlas flera viktiga aktörer för att diskutera förbättrade villkor vid transporter mellan Gävle och Sundvall. Det är Region Gävleborg som tillsammans med Trafikverket tagit initiativ att med berörda kommuner och Länsstyrelser diskutera bland annat Ostkustbanans framtid.

I samband med detta inbjuds media att ta del av dagens erfarenheter.

Tid: Onsdagen den 23 februari, kl. 16.30 (obs tiden)

Plats: Stadshotellet Hudiksvall

Agenda

09:15 Inledning – Region Gävleborg och Trafikverket

09:30 Kommitténs uppdrag, betänkandets innehåll och slutsatser – Anders Bength, kommitténs sekr.

10.00 Arbetssätt på Götalandsbanan, erfarenheter och reflektioner – Mårten Zetterman, projektledare

11.00 Pågående parallell planering – Christer Karlsson, samhällsplanerare

11:15 Ostkustbanans framtid, mål och visioner. Vad betyder dubbelspåret för oss?

13:15 Kommunernas planeringsläge – resp. kommun

14:15 Mål och syfte med planeringen

15:15 Parternas roller

15:45 Hur går vi vidare? Kommande process och avstämningar.

För mer information, vänligen kontakta

Regiondirektör Mats Törnquist, Region Gävleborg

Tel: 073-274 27 83

Varmt välkommen!