Vägverket

Pressinbjudan – Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Uppsala län den 25 maj

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 12:07 CEST

Som ett led i arbetet med kraftsamlingen för att minska trafikdöden i Uppsala län, arrangerar Vägverket Region Mälardalen i samarbete med NTF Uppsala, Regionförbundet C-framåt och Länsstyrelsen i Uppsala län tisdagen den 25 maj ett seminarium på temat: Vad kan just jag göra för en ökad trafiksäkerhet i Uppsala län?

Därför vill vi bjuda in till en intressant dag där flera av länets stora aktörer kommer att medverka och diskutera hur vi gemensamt ska förbättra trafiksäkerheten. Välkommen att lyssna och ställa frågor till en rad olika föreläsare och experter på området.

Plats: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Tid: Klockan 09.30 – 16.00

Under dagen kommer bland annat följande personer, under ledning av moderator Ulf Wickbom, att framträda och ge sin syn på trafiksäkerhetsproblemet och vad som kan göras åt det:

Ulf Henricsson, Länsråd, Länsstyrelsen Uppsala län
Gunnar Hedberg, Ordförande Regionförbundet C-framåt
Roland Forsberg, Vägdirektör, Vägverket Region Mälardalen
Monica Öhman, VD för NTF,
Mats-Åke Belin, Trafiksäkerhetsstrateg, Vägverket
Sören Nordlund, Universitetsadjunkt i psykologi, Högskolan Dalarna
Lars Bergfalk, Chef för Vägtrafikinspektionen
Mikael Klingstedt, Trafiksäkerhetsanalytiker Vägverket Region Mälardalen, samt ytterligare intressenter


Vi önskar er välkomna till seminariet


För ytterligare upplysningar och kontakt under seminariedagen:
Claes Litsner, NTF Uppsala län, tfn: 018-65 20 90, e-post; claes.litsner@ntf.se
Samuel Ohlsson, Vägverket Region Mälardalen, tfn: 016-15 71 19, 070-312 08 58, epost: samuel.ohlsson@vv.se
Fredric Gustafsson, Vägverket Region Mälardalen, tfn: 016-15 71 42, e-post: fredric.gustafsson@vv.se