Kulturrådet

Pressinbjudan: Kulturrådet och Region Skåne fördjupar samarbetet

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:54 CET

Kulturrådet och Region Skåne bjuder in till en presskonferens om samarbetet mellan stat och region på det kulturpolitiska området. Kulturrådet och Region Skåne skrev för snart ett år sedan under en avsiktsförklaring som gäller år 2009-2010. På presskonferensen kommer representanter för de båda parterna att beskriva sin syn på samarbetet, vad det konkret har gett för resultat och hur vi går vidare och utvecklar samverkan.

På presskonferensen medverkar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson och Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Bakgrund
Region Skåne har som enda region i landet övertagit Kulturrådets uppgift att fördela statligt verksamhetsbidrag till de regionala kulturinstitutionerna. Kulturrådet fördelar utvecklingsbidrag till kulturinstitutionerna i Skåne och ger stöd till det fria kulturlivet och vissa projekt. I januari 2009 skrev Kulturrådet och Region Skåne under en avsiktsförklaring för att utveckla och fördjupa samarbetet inom kulturområdet. Riksdagen har beslutat att införa en ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturdepartementet har tillsatt en utredning som ska utreda formerna för den nya samverkansmodellen, utredningen ska vara klara den 15 februari 2010.

Tid: Torsdag 17 december, kl. 11.00
Plats: Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö

Välkommen!

Kontakt
Eva Nilsson Mesch, Kommunikationschef på Kultur Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
Telefon: 0418-35 07 22

Rebecka Svensén, Informationschef på Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se